Slayers Next Sound Bible I.

Fecha: Junio de 1996.
Referencia: KICA-307.

Incluye el drama Monologue of Lina en las pistas 1 y 23.


Pistas.
1. Monologue of Lina I 1.16 Drama
2. Give a reason (remix version) 4.42 Letra
3. Tsuginaru teki to tsuginaru houshuu 1.02  
4. Taiyou no niau basho kara 2.12  
5. Onore wo shinjite susumu nomi 2.08  
6. Kangei sarezaru hitobito 1.52  
7. Dare ga koyouto Rina wa Rina 3.38  
8. Maruchina, sono yabou to shuunen 3.31  
9. Ame no far away 5.18 Letra
10. It's time for action 4.25  
11. Hikaru me, hikaru yaiba 1.50  
12. A man of cold blood 2.44  
13. Aru ai no katachi 1.35  
14. Lonliness (that nobody knows) 1.22  
15. Kurea Baiburu 1.49  
16. Why should I fear? 2.32  
17. Mubou no Seiguramu 1.26  
18. The evil eye 1.19  
19. Kyodainaru gen'ei no gotoku 1.32  
20. Break out into the battle 1.31  
21. Yuuki toiu na no kagi wo teni ~ tatakai no tobira 1.15  
22. Jama wa sasenai 4.42 Letra
23. Monologue of Lina II 1.28 Drama