Megumi Hayashibara
Maria Kawamura
Yasunori Matsumoto
Hikaru Midorikawa

Masami Suzuki
Yumi Touma
Akira Ishida
Mifuyu Hiiragi

Houko Kuwashima
Yumiko Kobayashi
Maria Kawamura
Masahiro Anzai
Minoru Inaba

Takehito Koyasu
Wataru Takagi
Takashi Matsuyama
Haruka Omura