Slayers Return: The Motion Picture "R".

Fecha: Agosto de 1996.
Referencia: KICA-314.


Pistas.
1. Just be conscious 4.40 Letra
2. Run all the way! 4.58 Letra
3. Garefu - osorubeki yabou 0.53  
4. Mein Taitoru 0.16  
5. Teki no kage to otakara no nioi 1.00  
6. Sekaiseiha no senpei 1.42  
7. Rina to Naaga, kokoni ari 1.17  
8. Honki!! 3.48 Letra
9. Yakusoku no akashi 1.03  
10. "Shain" kyoui no zenbou 0.53  
11. Sangeki e no yochyou 1.46  
12. Maboroshi no jumon, kokoni 1.19  
13. Sariina no ketsui 2.13  
14. Hokori toiu ken wo kazasu toki 0.59  
15. Inishie no chikara 2.50  
16. Soshite tatakai e 0.27  
17. Gooremu tosshin seyo 1.41  
18. Majuu-ou Ruun Gasuto 2.50  
19. Taoshigai no aru aite 1.11  
20. Rina - utsukushiki kodou 2.09  
21. Just be conscious (movie size) 3.15 Letra
22. Run all the way! (Fireball Groove mix) 7.38 Letra
23. Honki!! (off vocal) 3.47