Slayers Gorgeous: The Motion Picture "GO".

Fecha: Octubre de 1998.
Referencia: KICA-415.


Pistas.
1. I & myself 4.32 Letra
2. Raging waves (Turquoise mix) 5.21 Letra
3. Nigiwau machi de 0.46  
4. Korudoron Shiti zenkei (sono 1) 0.46  
5. Doragon wo shitagaeta shoujo 2.04  
6. Mein Taitoru (for "Goujasu") 0.31  
7. Karubaato ke no rekishi (sono 1) 1.37  
8. Mareene shi ten'ou 0.46  
9. Saapento no Naaga (for "Goujasu") 0.35  
10. Kessen, okozukai sensou 0.51  
11. Ryoshu to kurokishi 1.55  
12. Kyoufu no daimeishi 0.56  
13. Kyuushuu, Soonfotoo 0.19  
14. Bouryaku no Gaizunoo (sono 1) 0.14  
15. Zengun shutsugeki 1.11  
16. Bouryaku no Gaizunoo (sono 2) 0.14  
17. Isshokusokuhatsu 1.11  
18. Ryougun gekitotsu 1.00  
19. Hissatsu chabudai gaeshi 1.04  
20. Kawa no nagare ni mi wo makase 0.38  
21. Rina VS Mareene 2.34  
22. Hokori takaki ketsuzoku 1.30  
23. Gaizunoo, shin no sugata 2.04  
24. Doragu Sureibu Goujasu (sono 1) 0.57  
25. Yaburetari, Doragu Sureibu 0.43  
26. Gekishin no Korudoron Shiti 1.16  
27. Doragon isshin'ittai 1.33  
28. Sora kara no okurimono 0.15  
29. Rina & Naaga, Daburu Atakku 1.34  
30. Doragu Sureibu Goujasu Fainaru Shotto 1.29  
31. Heiwa no hikari 1.21  
32. Raging waves 5.03 Letra
33. Koruddoron Shiti zenkei (sono 2) 0.22  
34. Sangeki e no yochou 0.13  
35. Karubaato ke no reikishi (sono 2) 1.27  
36. Doragu Sureibu Goujasu (sono 2) 1.33  
37. Kuro to kurenai no honou 0.42  
38. Karakuri dokei 1.30  
39. I & myself (instrumental) 4.32